Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Zarząd Powiatu powołał Radę Sportu

Zarząd Powiatu powołał Radę Sportu

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2008 r. powołał Radę Sportu Powiatu Wodzisławskiego, która jest organem opiniodawczym i doradczym organów Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury fizycznej.

Skład Rady Sportu Powiatu Wodzisławskiego:

 1. Przewodniczący – Tadeusz Skatuła – Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego;
 2. Przemysław Podeszwa – Inspektor Biura Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki;
 3. Sebastian Pierchała – nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.;
 4. Jacek Sowa – członek i skarbnik Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Pszowie;
 5. Stanisław Szulik – członek Klubu Sportowego „Górnik” Radlin;
 6. Aleksandra Pustołka – członek Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego w Marklowicach;
 7. Zbigniew Marszałkowski – członek Stowarzyszenia Sportowego „Forma”;
 8. Zbigniew Klimek – Prezes Ludowego Klubu Sportowego „Polonia” w Łaziskach;
 9. Stanisław Wujec – Prezes Klubu „Strzelec” Gorzyczki;
 10. Henryk Czorny – członek zarządu Ludowego Klubu Sportowego Wypoczynek Buków’;
 11. Teresa Anielska – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” w Rydułtowach;

Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym organów Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury fizycznej, a do jej zadań należy:

 • opiniowanie Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury fizycznej,
 • opiniowanie projektu budżetu Powiatu Wodzisławskiego w części dotyczącej kultury fizycznej,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu Wodzisławskiego dotyczących rozwoju kultury fizycznej w Powiecie Wodzisławskim,
 • opiniowanie planów imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez podmioty i organizacje statutowo działające w dziedzinie kultury fizycznej, finansowanych bądź dofinansowanych ze środków Powiatu Wodzisławskiego,
 • diagnozowanie potrzeb i inspirowanie działań w sferze kultury fizycznej na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
 • propagowanie powiatowych przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.

Kadencja Rady zakończy się z upływem III Kadencji Rady Powiatu Wodzisławskiego.