POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

W talent tych uczniów zainwestowały władze regionu

Uczniowie I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich Klaudyna Bugla, Karol Musur i Krzysztof Widenka zostali stypendystami I edycji projektu Samorządu Województwa Śląskiego „Śląskie - Inwestujemy w talenty".

Projekt jest realizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Kryteria, które kandydaci do stypendium musieli spełnić, to m.in. osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

  • łącznie 100% punktów z części matematycznej oraz 100% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
  • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2014/2015) średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,00,
  • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2014/2015) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,50,
  • o uzyskanie w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002  roku.

Utalentowani uczniowie I LO będą otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj. 10 miesięcy) w roku szkolnym 2015/2016.

pasek logo

razem_zmieniamy_slaskie