POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Młodzi poeci zaprezentowali swoją twórczość

W miniony piątek w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim rozstrzygnięto VII Regionalny Konkurs Poetycki "...daj mi SŁOWO".

Konkurs został zorganizowany wspólnie przez II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim i Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym roku napłynęło na niego 60 prac z całego regionu, m.in. z Żor, Rybnika, Jastrzębia-Zdroju, Orzesza, Mikołowa i Wodzisławia Śl. Tematyka wierszy miała dotyczyć wartości takich jak PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO.

W grupie gimnazjalistów przyznano dziesięć nagród i wyróżnień. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły prace Anny Podkładek z Gimnazjum nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Żorach oraz Alicji Wanke z rybnickiego Gimnazjum nr 3. Na kolejnym stopniu podium sklasyfikowano wiersze Marty Zamarskiej z Gimnazjum nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju i Marty Popielarczyk z Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śl. Trzecie miejsca – również równorzędne – otrzymały: Anna Olszewska z gimnazjum marklowickiego oraz Anna Dyrska z Gimnazjum nr 3 w Orzeszu. Dodatkowo jury przyznało cztery wyróżnienia dla: Pawła Mandery (Gimnazjum nr 1 Mikołowie), Adrianny Kurpanik (Gimnazjum nr 1 w Czerwionce-Leszczynach), Karoliny Komasińskiej (Gimnazjum w Zespole Szkół im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu) oraz Agaty Plichty (Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śl.).

W kategorii licealistów najwyżej została oceniona praca Natalii Hajok z II LO w Wodzisławiu Śl. Drugie miejsce przyznano wierszowi Karoliny Słomki z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Rybniku. Z kolei równorzędne trzecie miejsce zajęły prace: Oliwii Mutwil z II LO oraz Doroty Ścieszki (Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Rybniku).

Ogłoszeniu wyników konkursu towarzyszyło spotkanie poetyckie z Brygidą Simką, a także program artystyczny przygotowany przez młodzież.

Konkurs honorowym patronatem objął starosta wodzisławski Ireneusz Serwotka.