POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Spotkanie doradcze dla NGO

Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego działający przy Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim zaprasza na spotkanie doradcze dotyczące prawidłowego zamknięcia roku obrotowego i obowiązków sprawozdawczych z nim związanych.

W ramach doradztwa będzie możliwość skonsultowania następujących zagadnień:
•    prowadzenie ksiąg rachunkowych w trakcie roku;
•    prezentacja danych w sprawozdaniu finansowym;
•    obowiązki sprawozdawcze, czyli co, gdzie i w jakim terminie składamy;
•    inwentaryzacja składników aktywów i pasywów;
•    wycena bilansowa wg ustawy o rachunkowości;
•    zasady prawidłowego wypełnienia CIT-8 wraz z załącznikami.
Doradztwo przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych) działających na terenie powiatu wodzisławskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w doradztwie proszone są o przesłanie załączonej w mailu karty zgłoszenia do dnia 3 marca (poniedziałek) na e-mail: inkubator@powiatwodzislawski.pl lub pod nr tel.: 32/ 453 99 83

***
zakres doradztwa: Księgowe zamknięcie roku 2013
data: 6 marca 2014 r. (czwartek) w godz. 16.00 – 20.00
W godz.16.00-18.00 – doradztwo grupowe poświęcone zagadnieniom związanym ze sprawozdawczością finansową oraz blok konsultacji indywidualnych  w godz.18.00-20-00.

miejsce spotkania: Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu (mała salka konferencyjna), ul. Pszowska 92, Wodzisław Śląski.
prowadzący: Michał Szafrański – doradca specjalistyczny ds. księgowości

 

Karta zgłoszenia – pobierz