Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Komu i jak możemy pomóc? - Powiat Wodzisławski

Komu i jak możemy pomóc?

 

Obowiązkiem Powiatowego Rzecznika Konsumentów i jego Biura jest pomaganie wyłącznie konsumentom w sprawach ochrony praw konsumenckich. Zgodnie z art. 22(1) k.c. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej (tj. zakup towaru lub usługi) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumenci są słabszymi uczestnikami rynku od przedsiębiorców, dlatego wymagają odpowiedniej pomocy (patrz link: Informacje teleadresowe – zadania rzecznika i jego biura jako ustawowe sposoby pomocy oraz godziny urzędowania biura).

Mieszkańcy Powiatu mogą zwracać się do Biura Rzecznika Konsumentów:
• telefonicznie 32 453 99 62,
• e-mail prk@powiatwodzislawski.pl,
• osobiście w godzinach pracy Biura,
• korespondencyjnie.