Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Rozmawiali o utworzeniu Rady Pożytku Publicznego

Rozmawiali o utworzeniu Rady Pożytku Publicznego

7 listopada w Wodzisławskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wodzisławskiego. Podczas spotkania omówiono kwestię dotyczącą utworzenia Rady Pożytku Publicznego w Powiecie Wodzisławskim.

Inicjatorem spotkania była federacja Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.

Gościem zebrania była Joanna Stępień – pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. organizacji pozarządowych i równych szans, która jest inicjatorką tworzenia Rad Pożytku Publicznego na poziomie powiatów na obszarze całego Śląska.

Efektem spotkania było jednogłośne podjęcie decyzji przedstawicieli 16 organizacji pozarządowych, o potrzebie utworzenia w powiecie wodzisławskim Rady Pożytku Publicznego. Kolejną decyzją tego gremium było ustalenie treści wniosku do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, w którym zawarto propozycję, aby w skład przyszłej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego weszło co najmniej pięciu przedstawicieli III sektora.

W trakcie spotkania wybrano również dwuosobowy zespół roboczy, który ma uczestniczyć w pracach projektowych dotyczących przygotowania uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego zgodnie z art. 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Zespół roboczy:

Arkadiusz Skowron – biuro@fedracja.slask.pl tel. 32 739 55 12 (Federacja FOPSZ)

Wiesława Ciurko – e-mail: wiesia991@wp.pl tel. 509490717(Stowarzyszenie „Moje Miasto”)