Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Pracownicy socjalni uhonorowani - Powiat Wodzisławski

Pracownicy socjalni uhonorowani

W piątek, 18 listopada, z rąk I Wicewojewody Śląskiego, Stanisława Dąbrowy, Medale przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za długoletnią służbę, za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odebrało 20 najlepszych pracowników pomocy społecznej w województwie. Miło nam poinformować, że w tym gronie były aż cztery osoby z powiatu wodzisławskiego.

Złote Medale otrzymali: Danuta Marciniak – zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. oraz Renata Hernik – Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Perła” w Wodzisławiu Śl. Medalem Srebrnym została uhonorowana Krystyna Kryszewska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, a Brązowym – Aleksandra Witoszek z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wodzisławiu Śl.

Powiat Wodzisławski dysponuje jedną z najlepiej rozwiniętych sieci pomocy społecznej w województwie i kraju. W systemie pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych lub finansowanych przez Powiat Wodzisławski funkcjonuje obecnie 10 jednostek organizacyjnych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, Powiatowy Ośrodek Wsparcia  „Perła”, Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Powiatowy Dom Dziecka, dwa domy pomocy społecznej (w tym jeden prowadzony przez zgromadzenie zakonne), dwa warsztaty terapii zajęciowej (prowadzone przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Samorząd Województwa Śl. – WOLOiZOL w Gorzycach) oraz Zakład Aktywności Zawodowej. W tym roku do tej grupy dołączył także Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który funkcjonuje w strukturze PCPR.

W powiatowych jednostkach systemu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zatrudnionych jest 293 pracowników (najwięcej w domach pomocy społecznej).