Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Turniej Bowlingowy jednak w Wodzisławiu Śl. - Powiat Wodzisławski

Turniej Bowlingowy jednak w Wodzisławiu Śl.

Rodzinny Turniej Bowlingowy o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego, zaplanowany na dzień 10 grudnia 2011 r., zostanie rozegrany w wodzisławskim „Amadeusie”. Taką decyzję w dniu dzisiejszym podjął Starosta Tadeusz Skatuła po osobistym zaangażowaniu się w kwestię jego organizacji.

Starosta Skatuła, w związku z docierającymi do niego krytycznymi głosami mieszkańców dotyczącymi planu organizacji Turnieju w obiekcie w Rybniku, w dniu wczorajszym, po tygodniowej nieobecności spowodowanej szkoleniem w Warszawie, poprosił osoby odpowiedzialne za organizację Turnieju o wyjaśnienia. Z uzyskanych od pracowników Starostwa informacji wynika, że turniej zaplanowano w rybnickiej kręgielni z uwagi na konieczność zapewnienia warunków organizacyjnych – technicznych i lokalowych, odpowiednich do przeprowadzenia imprezy z udziałem dzieci. W rybnickiej kręgielni dostępnych jest bowiem 8 torów oraz wystarczająco duże zaplecze lokalowe w obrębie torów. To pozwala na sprawne przeprowadzenie imprezy w dobrych – także dla kibicowania – warunkach.

Równie ważnym aspektem było zaproponowanie przez kręgielnię w Rybniku cen niższych (o 25%) niż regularne ceny w kręgielni w Wodzisławiu Śl. Pod uwagę wzięto także dobre doświadczenia ze współpracy z rybnicką firmą. Od kilku bowiem lat swoje turnieje bowlingowe organizuje tam rydułtowski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Starosta Skatuła, po uzyskaniu w/w wyjaśnień od pracowników, wczorajszego wieczora osobiście udał się do kręgielni znajdującej się w hotelu „Amadeus”, aby zapoznać się z warunkami lokalowymi, technicznymi i finansowymi, jakie ma do zaoferowania ten obiekt. W toku negocjacji menadżer obiektu, pani Angelika Maciończyk, zobowiązała się w imieniu hotelu do zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych. W dniu dzisiejszym przedstawiła także nowe warunki finansowe, które są porównywalne z ofertą kręgielni rybnickiej.

Mając powyższe na względzie Starosta Tadeusz Skatuła postanowił przenieść imprezę do Wodzisławia Śl.

Nawiązując do licznych komentarzy publikowanych na stronach internetowych serwisów informacyjnych, wyjaśnienia wymaga, iż zarzuty stawiane Staroście jakoby promował interesy kogokolwiek innego niż powiat wodzisławski, są nieprawdziwe. Starosta w swoich działaniach kieruje się wyłącznie dobrem powiatu i literą prawa, w tym zasadą gospodarności w wydawaniu środków publicznych.

Warto nadmienić, że w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych Starostwo Powiatowe do października br. zorganizowało ich ponad 30, z czego tylko jedna została przeprowadzona poza powiatem. Były to mistrzostwa uczniów szkół ponadgimnazjalnych w narciarstwie zjazdowym, które zorganizowano w Brennej.

Wojciech Raczkowski
Biuro Rady i Zarządu
Starostwo Powiatowe
w Wodzisławiu Śląskim
tel. + 48 32 453 97 69, fax: +48 32 453 97 12
+48 609 990 361