Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Powiat Samorządowym Liderem Edukacji!

Powiat Samorządowym Liderem Edukacji!

11 grudnia Powiat Wodzisławski odebrał 2 wyjątkowe wyróżnienia: tytuł Samorządowego Lidera Edukacji 2019 oraz wyróżnienie Lidera Bezpieczeństwa w Oświacie. Uroczysta gala odbyła się w zabytkowej Sali Reprezentacyjnej Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi.

gala samorządowy lider edukacji

Powiat reprezentowany był przez starostę Leszka Bizonia oraz członkinię zarządu odpowiedzialną za powiatową oświatę Kornelię Newy. Przedstawiciele powiatu odebrali tytuł Samorządowego Lidera Edukacji (które jest już trzecim na dla naszego powiatu) oraz wyróżnienie specjalne Lidera Bezpieczeństwa w Oświacie  za „szczególnie nowatorskie i innowacyjne działania w dziedzinie wdrażania rozwiązań i procedur podnoszących poziom bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach„.

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.  W bieżącej edycji Konkursu po raz pierwszy przyznano Nagrody Nadzwyczajne „Lider Edukacji Praktycznej” nadane dodatkowo za szczególnie aktywne, nowatorskie i innowacyjne działania w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej uczniów, tj. edukacji ukierunkowanej na kształtowanie umiejętności, kompetencji i postaw szczególnie pożądanych na rynku pracy (np. umiejętności zawodowych, kompetencji liderskich itp.).

W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i prestiżowy tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”.  Certyfikat jest jednym z najbardziej cenionych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 9 lat corocznie wyróżnia się najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce, promując je w skali lokalnej i ogólnokrajowej.

Program „Samorządowy Lider Edukacji” to szansa na promocję JST mogących pochwalić się sukcesami w sferze lokalnej polityki edukacyjnej, ale także możliwość uzyskania cennej informacji eksperckiej na temat działań samorządu w zakresie edukacji i nauki, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach audytorów zewnętrznych.

Źródło i więcej informacji: http://www.lider-edukacji.pl/glowna

Galeria (zdjęcia organizatora gali):