POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Czas wolny

OLZA: „KOT POTĘGĄ JEST I BASTA…”

„Kot potęgą jest i basta...” to tytuł wystawy, na którą zapraszamy do Ośrodka Kultury w Olzie od 22 lutego.

Będzie to wspólna prezentacja prac warszawskiej artystki Natalii Krauss, uczestników zajęć plastycznych w Świetlicy w Odrze, uczniów Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem „RAFA” w Wodzisławiu Śl., podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Pokochaj Mnie” z Gorzyczek oraz prac powstałych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kędzierzynie – Koźlu (prowadząca tę placówkę fundacja „Kocham Swoje Życie” jest współorganizatorem tej imprezy).

Wystawa obejmie również prace które powstaną „na gorąco”, w czasie wernisażu, a postarają się o to uczniowie Szkoły Podstawowej w Olzie, którzy od godziny 11.30 twórczo( jak zwykle) zinterpretują „koci temat”.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej, plastycznej zabawy!

22 lutego od godziny 11.30 malujemy w Ośrodku Kultury w Olzie!