Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Okazja do bezpłatnych szkoleń dla rodzin zastępczych - Powiat Wodzisławski

Okazja do bezpłatnych szkoleń dla rodzin zastępczych

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. zapraszają rodziny zastępcze z terenu powiatu wodzisławskiego do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Przystań piecza".

rodzina, dzieci, rodzice, rodzina zastępcza

logo projektów z udziałem EFS

Więcej o projekcie można przeczytać TUTAJ (nowe okno).

Nabór trwa od 2 do 16 marca 2021 r. Liczba miejsc wynosi 20. W projekcie mogą wziąć udział rodziny zastępcze, które:

  • sprawują pieczę zastępczą na podstawie postanowienia sądu lub umowy z Powiatem Wodzisławskim,
  • zamieszkują na terenie powiatu wodzisławskiego,
  • posiadają pisemną rekomendację (opinię) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.,
  • wypełnią pisemny formularz (ankiety) rekrutacyjny (poniżej do pobrania),
  • złożą pisemną deklaracę uczestnictwa w Projekcie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zgodnym z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. UE z 2013 r., L 347/470) – poniżej do pobrania.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają rodziny zamieszkujące na terenach rewitalizowanych miast i gmin powiatu wodzisławskiego, a także osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na stopień).

O zakwalifikowaniu na listę podstawową uczestników decyduje liczba uzyskanych punktów oraz kolejność złożenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej.

Dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 w godzinach jego pracy.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji do projektu – POBIERZ (plik .docx 99KB), (plik .pdf 452KB)
  2. Ankieta rekrutacyjna – POBIERZ (plik .docx 758KB), (plik .pdf 498KB)
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – POBIERZ (plik .docx 89KB), (plik .pdf 452KB)