POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Neruchomości do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.

Wykaz – POBIERZ (plik .docx)