Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie wodzisławskim. Coraz bliżej podpisania Listu Intencyjnego

Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie wodzisławskim. Coraz bliżej podpisania Listu Intencyjnego

We wtorek, z inicjatywy Powiatu, odbyło się drugie już spotkanie w sprawie utworzenia Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie wodzisławskim. Wziął w nim udział wicestarosta Tadeusz Skatuła, przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, a także przedstawiciele gmin zainteresowanych przystąpieniem do tego projektu oraz przedstawiciele spółek wodnych melioracyjnych oraz przedstawiciel Wód Polskich z Nadzoru Wodnego w Cieszynie.

W celu poszerzenia dotychczasowych działań Ministerstwa Rozwoju i Rozwoju Wsi na poziomie centralnym podjęło prace nad utworzeniem lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW), których zadaniem będzie zainicjowanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi partnerami (lokalne społeczeństwo, instytucje, urzędy) na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym.

Głównym celem projektu jest zastosowanie podejścia terytorialnego dla łagodzenia problemów związanych z zarządzaniem wodą na obszarach wiejskich. Jego istota polega na stworzeniu płaszczyzny współpracy pomiędzy istotnymi podmiotami mającymi wpływ w tym zakresie, poprzez utworzenie lokalnych partnerstw do spraw wody. Jako obszar działania LPW przyjęto powiat reprezentowany przez podmioty działające na jego terenie (w tym jednostki samorządowe szczebla powiatu i gminy).

Lokalne Partnerstwo ds. Wody to dobrowolne i nieformalne zrzeszenie osób/podmiotów, które są zainteresowane lub zaangażowane w gospodarowanie wodą na danym obszarze. Z inicjatywy wicestarosty Tadeusza Skatuły wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska, w siedzibie starostwa odbyły się już dwa spotkania, których celem było zapoznanie gmin z tym projektem i zachęcenie ich do przyłączenia się do niego.

Zwieńczeniem projektu będzie podpisanie Listu Intencyjnego, który będzie stanowił przypieczętowanie podjętego porozumienia.

Powołano już pierwsze pilotażowe partnerstwa po jednym w każdym z województw (w dwóch województwach po dwa), łącznie obecnie istnieje osiemnaście pilotażowych Lokalnych Partnerstw Wodnych. Zebrane doświadczenia zostaną wykorzystane do wdrożenia odpowiednich rozwiązań w pozostałych powiatach.

Finalnie planuje się utworzenie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w każdym powiecie w Polsce.