Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wkrótce jedna z siedzib Starostwa zyska windę

Wkrótce jedna z siedzib Starostwa zyska windę

Dzisiaj w siedzibie śląskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach starosta Leszek Bizoń wspólnie z wicestarostą Tadeuszem Skatułą podpisali w imieniu powiatu umowę dotyczącą dofinansowania kolejnej inwestycji na rzecz osób z niepełnosprawnościami w naszym powiecie. Zarząd Powiatu pozyskał 150 tys. zł dofinansowania na budowę zewnętrznej windy dla budynku Starostwa w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92A.

Podpisanie umowy w sprawie windy w Starostwie. Na zdjęciu od lewej Tadeusz Skatuła, Jan Wroński i Leszek Bizoń podają sobie ręce, w tle ścianka z logo PFRON

Z tej siedziby urzędu korzysta największa liczba mieszkańców. Tam mieści się m.in. Wydział Komunikacji i Transportu, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności czy biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta, a także wiele innych wydziałów. Nic więc dziwnego, że to w tym budynku Zarząd Powiatu jako w pierwszym zdecydował o wybudowaniu dźwigu osobowego. Obiekt bowiem nie jest pozbawiony barier architektonicznych. Kluczową jest brak możliwości przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, korzystające z kul ortopedycznych itp.

Teraz ma się to zmienić. Powiat planuje bowiem za kwotę około miliona złotych (obecnie kosztorys jest aktualizowany) dobudować do budynku zewnętrzną windę, która pozwoli osobom o szczególnych potrzebach swobodnie przemieszczać się po obiekcie. W celu pozyskania na ten cel wsparcia zewnętrznego władze powiatu złożyły w PFRON wniosek o środki w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i otrzymał maksymalne dofinansowanie, tj. 150 tys. zł. Dzisiaj potwierdził to dokument, który w imieniu śląskiego PFRON podpisał dyrektor Jan Wroński.

Według ostrożnych szacunków inwestycja ma zostać zrealizowana do połowy przyszłego roku. Starosta Leszek Bizoń już dziś jednak zapowiada, że jeżeli pozwoli na to sytuacja budżetowa powiatu, kolejne powiatowe obiekty będą wyposażane w instalacje pozwalające na likwidację barier  architektonicznych, zwłaszcza zabytkowy budynek starostwa przy ul. Bogumińskiej 2.