POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Krajowe ćwiczenie obronne RENEGADE

Od 17 do 21 maja Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX21. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W trakcie trwania ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

Ewentualne ogłoszenie i odwołanie alarmu zostanie wykonane za pomocą sygnałów określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (poz. 96). W przypadku syren alarmowych są to:

  • ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty,
  • odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

Alarmowanie będzie miało miejsce tylko na terenie powiatów znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego.