Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski » Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Ogłoszenie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

 1. Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 2. Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadzane będą w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna.froncek@powiatwodzislawski.pl
 3. Termin konsultacji: Od dnia 28.04.2022 r. do dnia 12.05.2022 r.
 4. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
  Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
  Wydział Finansowo-Budżetowy
  ul. Bogumińska 2
  44-300 Wodzisław Śląski.

Do pobrania:

 1. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 1257_2022
 2. Projekt uchwały RP w spr. dopuszczenie zapłaty za pomocą innego instrumentu płatniczego