Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Zmiana zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej

Zmiana zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej

Informacja dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PTowerlink Poland Sp. z o. o. o numerze BT20137_Wodzisław_Stadion zlokalizowanej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 8, które zostało złożone w tut. Starostwie w dniu 27 marca 2022 r.

  1.  Sprawozdanie z badania pól elektromagnetycznych (PDF)
  2. Aktualizacja danych (PDF)