Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konsultacje projektu uchwały rady powiatu

Konsultacje projektu uchwały rady powiatu

Ogłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Konsultacje z mieszkańcami:

 1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustalono na 7 kwietnia 2022 r.,
 3. Termin zakończenia konsultacji nastąpi 22 kwietnia 2022 r.,
 4. Konsultacje przeprowadza się na terenie powiatu wodzisławskiego,
 5. Konsultacje przeprowadzane są w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji,
 6. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: os@powiatwodzislawski.pl.

Konsultacje z organizacjami z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
 2. Formy konsultacji: wyrażenie opinii na piśmie skierowanej do komórki odpowiedzialnej za konsultacje (opinia powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji).
 3. Termin konsultacji: od 7 do 20 kwietnia 2022 r.,
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska, ul. Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śl.

Do pobrania:

 1. Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (PDF 283KB)