Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Kolejna inwestycja powiatu w kształcenie zawodowe

Kolejna inwestycja powiatu w kształcenie zawodowe

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. podpisano umowę na wykonanie pierwszego etapu modernizacji instalacji elektrycznej w budynkach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln zł.

podpisanie umowy na modernizację sieci w PCKZiU na zdjęciu starosta wraz z przedstawicielami firmy wymieniają się egzemplarzami umowy

Wykonawcą zadania będzie wyłoniona w przetargu firma Kabe Systemy Alarmowe sp. z o.o. z Mikołowa, która na realizację inwestycji będzie mieć czas do 26 sierpnia. Umowę ze strony powiatu podpisali: starosta Leszek Bizoń i wicedyrektor PCKZiU Beata Elsner, a ze strony wykonawcy – Krzysztof Olszak i Urszula Mrowiec, prezes i wiceprezes zarządu firmy.

Zakres robót obejmuje linie zasilające, zasilanie komputerowe, instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, instalacje okablowania strukturalnego i gniazd wtykowych, instalację przeciwprzepięciową i przeciporażeniową, instalację wyrównywania potencjałów, instalację telefoniczną wraz z centralą, instalację alarmową, dzwonków szkolnych, a także instalację monitoringu. Planowane są też roboty tynkarskie i malarskie.

Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, dlatego dyrekcja szkoły wraz ze starostwem będą starali się w taki sposób zorganizować inwestycję, by utrudnienia, jakie się z nią wiążą, w jak najmniejszym stopniu dotknęły uczniów i pracowników szkoły. Na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży PCKZiU podczas prowadzonej inwestycji szczególną uwagę zwracał starosta Leszek Bizoń.

Inwestycja jest pierwszym etapem oszacowanego na ponad 3 mln zł zadania, polegającego na kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej w szkole. To konieczność, ponieważ poza wybudowanym przed kilku laty Centrum Kształcenia Ustawicznego, w placówce funkcjonuje stara, nieprzystająca do współczesnych wymogów instalacja. Tymczasem PCKZiU jest jedną z kluczowych placówek kształcenia zawodowego w powiecie, dysponującą jedną z najlepszych baz dydaktycznych w regionie. Po to, aby szkoła mogła oferować jeszcze lepsze warunki nauki i w jeszcze większym stopniu wykorzystywać swój potencjał niezbędna jest jednak wymiana systemu zasilania szkolnych obiektów w energię elektryczną.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.