Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych (kadencja 2023-2027) - Powiat Wodzisławski

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych (kadencja 2023-2027)

 

Przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, zwane dalej „powiatowymi radami”, będące organami opiniodawczo-doradczymi.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. Ocena realizacji programów;
 4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Rady wybierają przewodniczącego spośród swoich członków.

Członek rady może zostać odwołany:

 • na swój wniosek;
 • na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę;
 • na wniosek marszałka lub starosty, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę

Kadencja rady trwa 4 lata.

17 maja 2023 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych kadencji 2023-2027. W Radzie nowej kadencji zasiedli:

 1. Joanna Rduch-Kaszuba, reprezentująca Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Hiacynta i Franciszek,
 2. Teresa Plewnia, reprezentująca Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śląskim,
 3. Barbara Wojciechowska ze Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach,
 4. Sylwia Koczy ze Stowarzyszenia Przy Dziupli,
 5. Andrzej Bała, reprezentujący Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie Koło w Wodzisławiu Śląskim.

Kontakt do Rady:

Obsługę Rady zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.

Opis działalności Rady w tekście łatwym do czytania (ETR)POBIERZ (14KB)

Film w Polskim Języku Migowym o działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami: