Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Obsługa osób z niepełnosprawnością w Starostwie Powiatowym

Obsługa osób z niepełnosprawnością w Starostwie Powiatowym

 

Obsługa osób głuchoniewidomych:

Urząd zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się dostęp do świadczenia usług tłumacza Sposobów Komunikowania się Osób Głuchoniemych, zarejestrowanego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428).

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza należy dokonać telefonicznie: 32 4539 710.

Obsługa osób głuchoniemych:

Urząd zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się dostęp do świadczenia usług tłumacza Polskiego Języka Migowego  i Systemu Języka Migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428).

Zgodnie z powyższym informujemy, że w Punkcie Obsługi Klienta / Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl., przy ul. Bogumińskiej 2, znajduje się tablet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę osób głuchoniemych, załatwiających sprawy w urzędzie.

Obsługa osób niedowidzących:

Zachęcamy do zainstalowania na swoim komputerze bezpłatnej aplikacji NVDA. Program odczytuje zawartość ekranu mową syntetyczną lub prezentuje ją na monitorze brajlowskim. Program ma wiele zalet. Obsługuje m.in. język polski. Wspiera mnóstwo aplikacji, takich jak przeglądarki internetowe, programy pocztowe, komunikatory, pakiety biurowe, a nawet system Windows. Może być uruchamiany z pamięci przenośnej bez konieczności instalacji.

Więcej szczegółów: przejdź na nową stronę internetową (link).