Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Informator osób z niepełnosprawnością

Informator osób z niepełnosprawnością

 

Informacje o działalności Powiatu – wideo w polskim języku migowym

Informacje o działalności Starostwa i powiatowych jednostek w tekście łatwym do czytania (ETR)

 • Informacje według wydziałów – przejdź

Pomoc w dobie koronawirusa

 • Informacja ogólna: przejdź
 • pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – przejdź

Status osoby z niepełnosprawnością (orzekanie):

 • Informacje ogólne o orzekaniu o niepełnosprawności – przejdź
 • Informacje Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – przejdź
 • uznawanie dokumentów w Unii Europejskiej i zagranicą – przejdź

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością:

 • Informacje ogólne – przejdź
 • Informacje Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. – przejdź
 • Informacje ogólne PUP – przejdź
 • Zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej – Zakładzie Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim – przejdź

Uprawnienia osób z niepełnosprawnością:

Karty parkingowe:

Rehabilitacja społeczna:

Turnusy rehabilitacyjne

 • Informacje ogólne (również w PJM) – przejdź
 • Informacje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim – przejdź

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

 • Informacje ogólne (również w PJM) – przejdź
 • Informacje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim – przejdź

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 • Informacje ogólne (również w PJM) – przejdź
 • Informacje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim – przejdź

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

 • Informacje ogólne (również w PJM) – przejdź

Warsztaty terapii zajęciowej:

 • Informacje ogólne (również w PJM) – przejdź
 • Informacje WTZ Św. Hiacynta u Franciszek w Wodzisławiu Śląskim – przejdź
 • Informacje WTZ przy WOLOiZOL w Gorzycach – przejdź

Inne instytucje statutowo zajmujące się wsparciem osób z niepełnosprawnością w powiecie wodzisławskim:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim – przejdź
 • Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Perła” w Wodzisławiu Śl. – przejdź
 • Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Połomi – przejdź
 • Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach – przejdź
 • Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śląskim-Jedłowniku – przejdź
 • Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – przejdź

Projekty PFRON:

 • Aktywny samorząd 2022 – przejdź
 • Rehabilitacja 25 Plus – edycja 2022– przejdź
 • Asystent osobisty 2022- przejdź
 • Opieka wytchnieniowa 2022 – przejdź
 • Wyrównywanie różnic między regionami III– przejdź
 • Kontakt do Śląskiego Oddziału PFRON – przejdź

Oświata osób z niepełnosprawnością (placówki powiatowe):

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim – przejdź
 • Zespół Placówek Szkolno-Wwychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim – przejdź
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dwujęzycznymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim – przejdź

Organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

Opieka zdrowotna:

Publiczne placówki ochrony zdrowia oraz wykaz podmiotów świadczących usługi dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia– przejdź

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – przejdź