Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Aktualności i wydarzenia

Aktualności i wydarzenia

WARSZTATY SZKOLENIOWE „ZASADA RÓWNOŚCI SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET W PROJEKTACH PO KL. STANDARD MINIMUM.”

W dniach 15-16 października 2009 roku Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem EFS w Rybniku przy Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o. organizuje warsztaty "Zasada równości szans mężczyzn i kobiet w projektach PO KL. Standard minimum.". Warsztaty, które odbędą się w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92a, będzie prowadziła trenerka Małgorzata Jonczy- Adamska.

Wstępne wyniki badań prowadzonych wśród instytucji uczestniczących w projekcie „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego”

Na przełomie sierpnia i września 2009r. zakończono zbieranie informacji wśród 20 instytucji uczestniczących w projekcie, tj. urzędów miast i gmin powiatu wodzisławskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, organizacji pracodawców i pracowników oraz firm przechodzących procesy restrukturyzacyjne. Pozyskane dane opisują sytuację na lokalnym rynku pracy, zakres i jakość współpracy dotyczącej zarządzania rynkiem pracy, określenie instrumentów służących zarządzaniu rynkiem pracy. Pełne wyniki z przeprowadzonych badań stanowić będą element publikacji podsumowującej cały proces badawczy projektu. Raport z badań zostanie wydany na przełomie grudnia 2009 i stycznia 2010. Na dzień dzisiejszy możliwe jest wstępne zaprezentowanie pozyskanych danych.

17 wrzesień 1939

Dziś mija 70 rocznica najazdu ZSRR na Polskę. Dzień 17 września 1939 był zaskoczeniem dla dowództwa i społeczeństwa. Polska nie była przygotowana na atak wojsk radzieckich, dlatego pierwsze wieści, które dotarły do dowództwa, wzbudziły niedowierzanie i popłoch. Sowiecka napaść na Polskę była realizacją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy, Joachima von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR, Wiaczesława Mołotowa, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (premiera). Podpisanie układu Ribbentrop - Mołotow określane jest również IV Rozbiorem Polski.

Spotkanie z przedstawicielem Banku Światowego

15 sierpnia br w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej odbyło się spotkanie w sprawie budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Kompleks będzie zlokalizowany na terenie dwóch powiatów raciborskiego i wodzisławskiego. Inicjatorem spotkania był Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, a w spotkaniu uczestniczyli Pełnomocnik Wojewody Śląskiego – Andrzej Szczeponek, Starosta Powiatu Wodzisławskiego - Jerzy Rosół, Wójt Gminy Lubomia – Czesław Burek, członek Zarządu Powiatu Raciborskiego – Norbert Parys, z-ca Dyrektora RZGW Gliwice – Andrzej Markowiak oraz wójtowie gmin Kornowac – Józef Stukator i Krzyżanowic – Leonard Fulneczek. Na spotkanie został zaproszony przedstawiciel Banku Światowego Pan Stan Peabody, Ph.D.- Konsultant ds. Nauk Społecznych Departamentu Stałego Rozwoju Europy i Centralnej Azji Banku Światowego.