POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Aktualności i wydarzenia

Informacja o możliwości prezentacji stoisk ze zdrową żywnością

W dniu 12 września 2010 r. (niedziela) Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim planuje zorganizować imprezę plenerową, której celem będzie promocja zdrowego trybu życia. Impreza będzie częścią projektu „Ponadnarodowy wymiar i znaczenie zagadnień profilaktyki i promocji zdrowia – Dni Promocji Zdrowia 2010 w Powiecie Wodzisławskim”. Projekt ten jest wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

W oparciu o „Projekt kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla powiatu wodzisławskiego” zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w trybie postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę zadania „Modernizacja ewidencji gruntów – zintegrowanie bazy danych graficznych i opisowych oraz założenie ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej Radlin obrębu Radlin”, którym zostało Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100a. W dniu 7 lipca br. została zawarta umowa z wykonawcą. Data ta jest traktowana jako rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania objętego umową.