Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Strażacy nowymi wozami świętują 30-lecie formacji

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Strażacy nowymi wozami świętują 30-lecie formacji

Dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości dla strażaków powiatu wodzisławskiego. Dwie jednostki ratownicze Państwowej Straży Pożarnej, która w tym roku świętuje 30-lecie istnienia, a także jedna ochotnicza straż pożarna otrzymały łącznie 3 nowoczesne wozy bojowe o całkowitej wartości ponad 3 milionów złotych. Trzem innym jednostkom przekazano z kolei wozy używane. Dokonano tego podczas akademii z udziałem m.in. starosty Leszka Bizonia, przewodniczącego Rady Powiatu Adama Krzyżaka i wicestarosty Tadeusza Skatuły.

Budynek Państwowej Straży Pożarnej, trzy wozy strażackie i strażacy stojący na placu

Przekazanie samochodów powiązano z obchodami trzydziestolecia Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, dlatego uroczystość rozpoczęto od mszy św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w intencji strażaków, którą celebrował ks. prał. Bogusław Płonka. Po niej w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. zorganizowano prezentację książki pt. „Wodzisław Śląski w obliczu ognia”, której autorem jest dyrektor wodzisławskiego Muzeum Sławomir Kulpa.

Główne obchody zorganizowano na dziedzińcu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka, w której wzięli udział m.in. nadbryg. Jacek Kleszczewski, Śląski Wojewódzki Komendant PSP w Katowicach, Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, mł. bryg. Rafał Jureczko, dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, samorządowcy z władzami powiatu: starostą Leszkiem Bizoniem, przewodniczącym rady Adamem Krzyżakiem oraz wicestarostą Tadeuszem Skatułą na czele, przedstawiciele parlamentarzystów, duchowni, szefowie komend państwowej straży pożarnej z terenu województwa, przedstawiciele powiatowych służb, straży i inspekcji współpracujących ze strażakami, delegaci środowisk strażackich oraz emerytowani pracownicy i funkcjonariusze komendy, w tym były wodzisławski komendant straży pożarnej st.bryg. w stanie spoczynku Kazimierz Musialik.

Nowe samochody w zasobach strażaków powiatu wodzisławskiego to średni samochód gaśniczo-ratowniczy na podwoziu marki Scania, ciężki wóz Scania oraz średni samochód gaśniczo-ratowniczy na podwoziu marki Renault. Pierwszy trafił do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl., drugi do JRG PSP w Rydułtowach, a trzeci do Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogołowej. Poprzedni pojazd tej ostatniej jednostki został niedawno podarowany przez władze Mszany strażakom z Obwodu Lwowskiego na Ukrainie.

Całkowita wartość samochodów wynosi 3 mln zł. Zakup pojazdów nie byłby możliwy bez wsparcia samorządów, które z własnych budżetów wyasygnowały 1,2 mln zł. Powiat Wodzisławski na zakup dwóch wozów dla lokalnych jednostek Państwowej Straży Pożarnej przeznaczył 350 tys. zł. Pozostałą część strażacy pozyskali z funduszu ochrony środowiska, firm ubezpieczeniowych, środków komendy PSP oraz funduszu przeciwdziałania covid-19.

Wręczenia kluczyków dokonał Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, Komendant Powiatowy PSP w Wodzisławiu Śl. bryg. Marek Misiura, szef WFOŚ w Katowicach Tomasz Bednarek oraz starosta wodzisławski Leszek Bizoń jako przedstawiciel wszystkich samorządów lokalnych.

Oprócz 3 nowych wozów, lokalne jednostki OSP wzbogaciły się o samochody używane dotąd przez strażaków zawodowych. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault z JRG w Wodzisławiu Śląskim przekazano do OSP Buków. Strażacy-ochotnicy z Krzyżkowic otrzymali z kolei ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania z JRG w Rydułtowach. Ponadto do OSP Syrynia przekazano lekki samochód ratownictwa technicznego z JRG z Bytomia.

Komendant Powiatowy PSP w Wodzisławiu Śl. bryg. Marek Misiura podziękował swoim resortowym szefom oraz parlamentarzystom za wsparcie udzielane wodzisławskim strażakom. Słowa szczególnej wdzięczności skierował jednak do samorządowców, podkreślając, że bez ich przychylności i zrozumienia lokalna straż pożarna, mimo upływu 30 lat od powołania tej formacji, nie byłaby dzisiaj służbą nowoczesną, skuteczną i cieszącą się dużym społecznym zaufaniem.

Wtórował mu komendant wojewódzki Jacek Kleszczewski, który podziękowania adresował dodatkowo do prezesa WFOŚ w Katowicach. Szef śląskich strażaków podkreślał też ogromną rolę straży pożarnej w obecnym kryzysie humanitarnym związanym z wojną na Ukrainie. Dziękował za zaangażowanie strażakom-ochotnikom, a samorządowcom – za współpracę. Mówił, że bez tego wielu uchodźcom nie udałoby się pomóc.

Rolę straży w systemie zapewnienia bezpieczeństwa ludności podkreślał starosta Leszek Bizoń. Podziękował on wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że strażacy z powiatu wodzisławskiego wzbogacili się aż o 3 nowoczesne wozy.

– Jestem dumny z tego, że udało nam się wspólnymi siłami zrealizować duże i skomplikowane przedsięwzięcie jak zakup trzech wozów bojowych. Samochody dziś przekazane jednostkom powiatu wodzisławskiego z całą pewnością przyczynią się do zapewnienia w większym stopniu bezpieczeństwa mieszkańcom, a strażakom do bardziej profesjonalnego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Wodzisławskiego pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu przedsięwzięcia. Szczególnie dziękuję komendantowi powiatowemu straży pożarnej oraz komendantowi wojewódzkiemu, bez którego osobistego zaangażowania ten zakup byłby niemożliwy – powiedział starosta Leszek Bizoń.

Szef powiatu odniósł się również do sytuacji za naszą wschodnią granicą:

– Jak ważna jest rola straży pożarnej w systemie bezpieczeństwa obywateli niestety niemal na żywo codziennie obserwujemy, spoglądając na wiadomości z Ukrainy.

Starosta życzył strażakom, aby jak najrzadziej musieli korzystać z nowych wozów w warunkach bojowych, a także opieki ich patrona św. Floriana. Wszystkim zebranym z kolei – szybkiego powrotu do normalności.

Dobrą informację dla strażaków miał prezes WFOŚ Tomasz Bednarek. Poinformował on, że z uwagi na fakt, że wiele ochotniczych straży pożarnej – również w naszym powiecie – postanowiło podzielić się swoim sprzętem ze strażakami z Ukrainy (jak powiedział komendant Kleszczewski „nie tym, co zbywało, lecz tym co sami mają”), w tym roku ochotnicze straże pożarne będą mogły się ubiegać nawet o 100-procentowe dofinansowanie ze środków WFOŚ na zakup nowego sprzętu.

Podczas apelu na dziedzińcu Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl. dokonano też symbolicznego włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogołowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dokument w tej sprawie prezes OSP w Gogołowej Mirosław Winkler odebrał z rąk komendanta wojewódzkiego PSP, komendanta powiatowego PSP oraz wójta Mszany Mirosława Szymanka.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. Głównym celem systemu jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez gaszenie pożarów, likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze), ratownictwo chemiczne i ekologiczne, ratownictwo techniczne oraz ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Z powiatu wodzisławskiego w systemie funkcjonują już jednostki ochotniczej straży pożarnej w Biertułtowach, Czyżowicach, Głożynach, Gołkowicach, Gorzycach, Krzyżkowicach, Lubomi, Łaziskach, Marklowicach, Mszanie, Olzie, Połomi, Pszowie, Radlinie II, Rogowie, Rydułtowach, Skrzyszowie, Syryni i Zawadzie. Jednostka z Gogołowej jest zatem dwudziestą jednostką OSP z naszego terenu, która przystąpiła do systemu. Poza nim funkcjonują jeszcze OSP Bełsznica, OSP Bluszczów, OSP Buków, OSP Godów, OSP Gorzyczki, OPS Jedłownik, OSP Kokoszyce, OSP Koksownia Radlin, OSP Nieboczowy, OSP Radoszowy, OSP Turza Śląska, OSP Turzyczka oraz OSP Uchylsko.

Strażakom z Gogołowej pogratulował starosta:

– To wielka radość widzieć, że strażacy ochotnicy tak licznie i chętnie angażują się w działania na rzecz mieszkańców i zapewnienia im bezpieczeństwa i wszelkiej potrzebnej pomocy. Gratuluję jednostce z Gogołowej tego kolejnego kroku i rozwoju oraz dziękuję za wasze zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa w pierwszej kolejności mieszkańcom gminy Mszana, a w dalszej – pozostałych części naszego powiatu – powiedział Leszek Bizoń.

Ostatnim akcentem było rozwiązanie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla KP PSP utworzonego w zeszłym roku, a w skład którego wszedł m.in. poseł Adam Gawęda, starosta Leszek Bizoń i wicestarosta Tadeusz Skatuła. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do ufundowania sztandaru wręczono jego repliki, podziękowania i symboliczne medale.