Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Badania pilotażowe zakończone

Badania pilotażowe zakończone

Wraz z początkiem września 2009 roku firma CTC Polska w ramach badań prowadzonych w projekcie „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” zakończyła prace związane z badaniami pilotażowymi kwestionariuszy wywiadów. W badaniach wzięli udział przedstawiciele instytucji biorących udział w projekcie oraz pracodawcy z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Wszystkim osobom, biorącym udział w badaniach pilotażowych dziękujemy za poświęcony czas i cenne uwagi.

Obecnie możliwe jest rozpoczęcie badań właściwych, na odpowiednio szerszą skalę, których zakończenie jest planowane w następujących przedziałach czasowych:

  • wśród 20 instytucji – do 15 września 2009,
  • wśród 100 pracodawców ziemi wodzisławskiej – do 15 października 2009,
  • wśród 50 pracodawców z powiatu raciborskiego, rybnickiego oraz z Jastrzębia Zdroju, Rybnika i Żor – do 31 października 2009.

Zachęcamy wszystkich wytypowanych pracodawców do aktywnego udziału w badaniach. Pozyskane w ten sposób informacje przyczynią się do lepszej diagnozy sytuacji gospodarczej powiatu wodzisławskiego i stworzenia rzetelnego dokumentu – „Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą”.

tn_logo kap

Projekt wspólfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego