Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski styczeń 2024 - Strona 4 z 5 - Powiat Wodzisławski

styczeń 2024

Plakat biało czarny, grafika mocujących się dłoni, informacje zawarte a tekście

Zajęcia dla osób mających problem z agresją, złością i stosujących przemoc

W obliczu rosnącej liczby przypadków przemocy domowej i jej społecznych konsekwencji Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim kontynuuje swoją misję niesienia pomocy osobom dotkniętym tym problemem. Jednym z ważnych elementów oferty Ośrodka jest działalność grup terapeutycznych i grup wsparcia dla osób , które zmagają się z agresją, złością oraz dla tych, którzy stosują przemoc.