POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Archiwum. Rok 2008

Konferencja "Innowacyjny Śląsk. Edukacja przyszłości" pod patronatem starosty Jerzego Rosoła

Konferencja "Innowacyjny Śląsk. Edukacja przyszłości" pod honorowym patronatem wodzisławskiego Starosty odbyła się w środę, 22 października 2008 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie innowacyjnych przedsięwzięć edukacyjnych oraz przykładów współpracy różnych podmiotów na rzecz rozwoju nauki na Śląsku.