POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

XLIV Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Sesja odbędzie się 14.11.2018 r. o godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śląskim.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr XLIII/501/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 11 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wodzisławskiego,
b) wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego,
c) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/432/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami,
d) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/431/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018 – 2032
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Sprawy bieżące.
10. Zamknięcie obrad XLIV sesji.