Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wiemy, które organizacje poprowadzą w przyszłym roku punkty porad prawnych i obywatelskich - Powiat Wodzisławski

Wiemy, które organizacje poprowadzą w przyszłym roku punkty porad prawnych i obywatelskich

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na prowadzenie na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2023 roku.

Uśmiechnięta telefon rozmawiająca przez telefon i notująca, w tle figurka temidy oraz kodeks prawny

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 13 października ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2023 roku w:

  1. Centrum Usług Społecznych w Radlinie – punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
  2. Urzędzie Miasta Pszów (Urząd Stanu Cywilnego) – punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
  3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie („Oaza Aktywności”) w Wodzisławiu Śląskim w poniedziałki, wtorki i środy oraz w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach w czwartki oraz w piątki – punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na realizację zadania Powiat zabezpieczył 192.060 zł.

W konkursie złożono w sumie 5 ofert (3 oferty na prowadzenie punktu w Pszowie, 1 oferta na punkt w Gorzycach, 1 oferta na punkt w Radlinie). Komisja Konkursowa dokonała oceny wniosków pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz oceniła oferty w zakresie merytorycznym. Ocena ofert zawarta została w protokole z posiedzenia Komisji Konkursowej. W efekcie rekomendowała Zarządowi Powiatu powierzenie:

  1. Fundacji Togatus Pro Bono – prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej w Pszowie,
  2. Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” – prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  i nieodpłatnej mediacji zlokalizowanych w Centrum Usług Społecznych w Radlinie, a także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie („Oaza Aktywności”) w Wodzisławiu Śląskim i w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Oferta Fundacji Togatus Pro Bono otrzymała najwyższą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej spośród ofert złożonych na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Pszowie. Oferta, która nie spełniła wymogów formalnych, nie podlegała ocenie merytorycznej.

Natomiast oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” na prowadzenie punktów w Radlinie i Wodzisławiu Śląskim/Gorzycach były jedynymi złożonymi ofertami na prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz uzyskały ilość punktów wymaganą w ogłoszeniu konkursowym.

Warto nadmienić, że poza punktami, które poprowadzą organizacje pozarządowe, wodzisławskie Starostwo w przyszłym roku uruchomi również 3 punkty porad prawnych: dwa w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śl. oraz jeden w Rydułtowskim Centrum Kultury.

Co ważne, według stanu na dzisiaj, w przyszłorocznym funkcjonowaniu powiatowych punktów porad prawnych i obywatelskich oraz mediacji nie są planowane żadne większe zmiany organizacyjne. Te same pozostają miejsca, te same godziny przyjęć. Te same będą również podmioty prowadzące poszczególne punkty.

Z pomocy w zakresie prawa konsumenckiego mieszkańcy mogą korzystać również w biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. Więcej informacji – przejdź na nową stronę – link do strony biura Rzecznika – przejdź

Więcej o punktach porad – przejdź na dedykowaną stronę internetową (link).

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu (PDF 152 KB)