Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wiemy, które organizacje poprowadzą punkty porad prawnych i obywatelskich - Powiat Wodzisławski

Wiemy, które organizacje poprowadzą punkty porad prawnych i obywatelskich

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego rozstrzygnął konkurs na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzenia w 2021 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

poradnictwo

W konkursie na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Pszowie, Gorzycach i Radlinie złożono łącznie 20 ofert, wszystkie w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku punktów w Radlinie i Gorzycach, zgodnie z zasadami konkursu, pierwszeństwo miały oferty na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Dopiero w przypadku, gdyby nie zostały złożone żadne oferty w tym zakresie albo żadna z ofert nie spełniałaby wymogów, dopuszczone do oceny zostałyby oferty na prowadzenie w tych miejscach nieodpłatnej pomocy prawnej. Z uwagi na to, że w przypadku obu punktów złożono jednak oferty na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, ofert na świadczenie pomocy prawnej w Gorzycach i Radlinie (w sumie 10 ofert od 5 podmiotów) nie rozpatrywano. Pozostałe dziesięć oceniono pod względem formalnym i merytorycznym.

W przypadku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Pszowie złożonych zostało osiem ofert, z których cztery nie spełniały wymogów formalnych, jedna zakwalifikowała się bezpośrednio do oceny merytorycznej, a trzech oferentów wezwano do złożenia wyjaśnień.

W przypadku punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – tak w Gorzycach, jak i Radlinie – wpłynęły w konkursie po jednej ofercie, od tego samego oferenta. W obu przypadkach oferent został wezwany do złożenia wyjaśnień do oferty.

W sumie do oceny merytorycznej komisja konkursowa zakwalifikowała łącznie 6 ofert – 4 na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Pszowie oraz po jednej w przypadku punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gorzycach i w Radlinie. Spośród ofert dotyczących punktu mieszczącego się w siedzibie Urzędu Miasta w Pszowie członkowie komisji najwyżej ocenili ofertę Fundacji TOGATUS PRO BONO z Olsztyna. W przypadku Radlina (punkt w Centrum Usług Społecznych) i Gorzyc (punkt w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach) konkurencji nie było i oba te punkty poprowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z Katowic. Na realizację każdego z tych zadań każda organizacja otrzyma 64 020 zł brutto rocznie.

A my przypominamy, że poza ww. trzema punktami Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. prowadzi jeszcze trzy inne punkty poradnictwa prawnego: dwa mieszczące się w Zespole Poradni Specjalistycznych oraz jeden w Rydułtowskim Centrum Kultury. Na wizyty do prawników we wszystkich punktach można umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 32 4120951 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim lub elektronicznie na portalu https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bl%C4%85skie/wodzis%C5%82awski

Więcej informacji na ten temat można uzyskać TUTAJ

Zobacz też: uchwała Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu (PDF 141 KB)