Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Umowa na windę podpisana

Umowa na windę podpisana

Ostatnio informowaliśmy, że Powiat Wodzisławski pozyskał 124 tys. zł na zakup i montaż nowoczesnej windy w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. Dzisiaj w siedzibie Starostwa Powiatowego oficjalnie podpisano umowę z wykonawcą inwestycji.

podpisanie umowy na wykonanie windy w ZPSWR

Już niedługo wodzisławski ZPSWR wzbogaci się o nową i funkcjonalną windę. Dzisiaj, 20 sierpnia, zawarto umowę z wykonawcą robót, którym będzie konsorcjum firm: Firma Usługowo-Handlowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska z Czernicy oraz Grupa MJM Spółką z o.o z Czernicy. Koszt inwestycji wyniesie niespełna 440 tys. zł,  w tym 124 tys. zł to dofinansowanie z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W imieniu Powiatu umowę podpisał wicestarosta Tadeusz Skatuła, w imieniu szkoły dyrektor Andrzej Skiba, a ze strony firmy – Jerzy Brzoska. Obecna była także członkini Zarządu Powiatu Kornelia Newy, naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner – Solowska, Naczelnik Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Katarzyna Lerch oraz pan Maciej Brzoska.

Firma ma czas na realizację zadania 150 dni od podpisania umowy.

Nowa winda zostanie zlokalizowana wewnątrz budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. i będzie obsługiwać wszystkie jego kondygnacje. Kabina spełniać będzie wymogi dotyczące wymiarów dostępności dźwigów dla ludzi korzystających z wózków inwalidzkich lub innych sprzętów ułatwiających poruszanie, m.in. zawierać będzie sygnalizację optyczną i dźwiękową, umożliwiającą łatwą identyfikację dźwigu, zarówno osobom niesłyszącym, jak i niewidomym.

Zostaną zastosowane znaczenia wizualne oraz towarzyszący równorzędnie komunikat głosowy informujący o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. Barwa i jaskrawość drzwi przystankowych będzie kontrastowała z wykończeniem ścian w celu ułatwienia zlokalizowania wejścia do windy przez osoby niedowidzące/seniorów.

Przyciski (w tym przyciski z numerami pięter) w windzie oznaczone będą alfabetem Braille’a. Winda będzie też wyposażona w poręcz oraz lustro, które umożliwi użytkownikowi poruszającemu się na wózku inwalidzkim obserwowanie przeszkód znajdujących się za nim, np. podczas wyjeżdżania tyłem z kabiny.

To bardzo istotna inwestycja. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych jest największą i najważniejszą placówką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi w powiecie wodzisławskim. Nowa winda z pewnością ułatwi swobodne poruszanie się tych osób po wszystkich piętrach budynku. Podniesie zatem komfort przebywania w szkole. Jest też kolejnym krokiem w kierunku szkoły bez barier.