Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » To, co kochają. Za nami wyjątkowy wernisaż

To, co kochają. Za nami wyjątkowy wernisaż

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach, Powiat Wodzisławski oraz Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks” zapraszają na wystawę pokonkursową prac zgłoszonych w etapie wojewódzkim XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego - Sztuka Osób Niepełnosprawnych - „To, co kocham”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta Leszek Bizoń. Dzisiaj odbył się wernisaż wystawy.

Wernisaż wystawy PFRON To, co kocham w RCK Rydułtowy. Na zdjęciu uczestnicy oglądający prace plastyczne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 19 lat organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Autorami prac są uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawni mieszkańcy domów pomocy społecznej – również z powiatu wodzisławskiego. Prace konkursowe zgłaszane są w 5 kategoriach: malarstwo i witraż, grafika i rysunek, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja oraz fotografia. Wykonane są różnymi technikami takimi jak np. filcowanie, quilling, makrama.

Celem konkursu jest rozwój osobisty osób niepełnosprawnych, a także zwrócenie uwagi opinii publicznej na walory artystyczne sztuki nieprofesjonalnej. W swoich pracach artyści wyrażają przede wszystkim siebie, swoje uczucia i emocje. Dzieła artystów z niepełnosprawnościami powstają w wielkim trudzie i skupieniu, wymagają dużej cierpliwości i precyzji, pokonywania własnych ograniczeń, ale jednocześnie ich tworzenie daje im ogromną satysfakcję.

Dzisiaj w RCK „Feniks” zaprezentowano wystawę mieszkańcom powiatu wodzisławskiego. W sumie wystawiono ponad 120 prac wykonanych różnymi technikami.

W dzisiejszym wernisażu udział wziął m.in. starosta Leszek Bizoń, dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON Jan Wroński, przewodniczący Rady Powiatu Adam Krzyżak, członkowie Zarządu Powiatu: wicestarosta Tadeusz Skatuła, Krystyna Kuczera, Kornelia Newy i Jan Zemło, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Rybarz, przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych a zarazem radna powiatu Joanna Rduch-Kaszuba, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w Radzie Powiatu Izabela Tomiczek. Przybyli również samorządowcy: burmistrz Radlina Barbara Magiera, wiceburmistrz Rydułtów Mariola Bolisęga oraz przewodniczący rady miejskiej Wodzisławia Śl. Dezyderiusz Szwagrzak. Nie mogło ponadto zabraknąć reprezentantów powiatowych i gminnych instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami oraz jednostek z nimi współpracujących. Oprócz szefowych gminnych ośrodków pomocy społecznej była m.in. dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Irena Obiegły, dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia Perła w Wodzisławiu Śl. Karolina Końka, szef wodzisławskiego ośrodka Caritas Andrzej Pałka, przedstawiciele domów pomocy społecznej z Wodzisławia Śl. i Gorzyc, a także pracownicy i uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Gorzyc i Wodzisławia Śl.

Starosta podkreślił, że samorząd powiatowy robi wiele w zakresie troski o prawa osób niepełnosprawnych, zapewnienie im warunków do rozwoju oraz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Takie wystawy jak dzisiejsza wpisują się zaś w te założenia.

– To bardzo istotne działanie i bardzo się cieszę, że zawitało również do naszego powiatu. Często bowiem w tzw. codziennym życiu nie zdajemy sobie sprawy, że osoby z niepełnosprawnościami to po prostu osoby, z którymi mamy kontakt każdego dnia – w pracy, w szkole, gdziekolwiek pójdziemy. Osoby z niepełnosprawnościami to takie same osoby jak pozostali członkowie naszego społeczeństwa – mają swoje marzenia, swoje smutki i radości. Chcą uczestniczyć w kulturze, sporcie i innych sferach aktywności. Dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie, zwiększanie społecznej świadomości, ale i uwrażliwianie nas wszystkich na problemy tych osób i stojące przed nimi wyzwani – powiedział szef powiatu.

Leszek Bizoń podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego wydarzenia, m.in. powiatowym służbom oraz społecznikom z Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych. Szczególne podziękowania skierował jednak do śląskiego PFRON.

– Chciałbym serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi i jego współpracownikom za codzienną pracę, jaką wykonują na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Cieszę się, że zapewniacie Państwo wsparcie tym, którzy go potrzebują, a przy okazji my, Powiat Wodzisławski, możemy wraz z Wami dokładać kolejne cegiełki w tej ważnej inicjatywie. Dziękuję za Wasze zaangażowanie nie tylko na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, ale także za walkę z krzywdzącymi osoby z niepełnosprawnościami stereotypami, których przecież pełno w naszym codziennym funkcjonowaniu.

Starosta zwrócił uwagę, że współpraca Powiatu z PFRON przynosi wymierne skutki:

– Dziękuję za bardzo konkretną i przynoszącą policzalne efekty współpracę z naszym powiatem. Dziękuję za otwartość, przychylność i życzliwość. Nie ukrywam, że przed nami wiele wyzwań w zakresie zapewnienia dostępności osobom o szczególnych potrzebach i bardzo liczę na owocną współpracę z PFRON. Bo nam autentycznie chodzi o to, by wszystkim mieszkańcom ziemi wodzisławskiej żyło się lepiej, a osobom z niepełnosprawnościami w szczególności.

Dyrektor Jan Wroński zwracał uwagę na jubileuszowy charakter wernisażu. Podkreślił, że powiat wodzisławski jest już 20 miejscem. Wszędzie cel jest taki sam – ukazanie, że bez względu na stan zdrowia czy dotykające nas problemy jesteśmy tacy sami. Przypominał, że misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest niesienie wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym i zachęcał do korzystania z różnorodnych form, instrumentów i narzędzi, jakimi Fundusz dysponuje. Idąc w ślady starosty dyrektor Wroński również podziękował wszystkim, bez pracy których ta wystawa nie zostałaby w powiecie wodzisławskim zaprezentowana, w szczególności szefowej RCK Janinie Chlebik-Turek, dyrektorowi ośrodka Caritas w Wodzisławiu Śl. Andrzejowi Pałce, odpowiedzialnej resortowo za pomoc społeczną w powiecie członkini zarządu Krystynie Kuczerze, przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Joannie Rduch-Kaszubie oraz dyrektor PCPR w Wodzisławiu Śl. Irenie Obiegły.

Wernisaż uświetnił krótki program muzyczno-taneczny w wykonaniu członków Sekcji Osób Niepełnosprawnych przy TPP Radość Życia w Pszowie, Marka Koczorowskiego ze świetlicy „Tacy sami” przy Stowarzyszeniu Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach, a także dzieci z zespołu „Wesołe Nutki”, działającego w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl.

Wystawę w Rydułtowskim Centrum Kultury można oglądać do 22 maja, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 19.30, a w soboty i niedziele od 16.00 do 20.00. Wstęp wolny!

Serdecznie zapraszamy!