Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski To był rekordowy rok - ponad 37 mln zł na modernizacje dróg - Powiat Wodzisławski

To był rekordowy rok – ponad 37 mln zł na modernizacje dróg

Rok 2023 był rekordowy, jeśli chodzi o środki wydane przez Powiat Wodzisławski na inwestycje drogowe. W ciągu 12 miesięcy zrealizowano wiele ważnych zadań i inwestycji drogowych, a przeprowadzone przebudowy, remonty dróg i ich bieżące utrzymanie pochłonęły łącznie ponad 42mln zł (37 mln inwestycje, 5 mln zł utrzymanie dróg). Co ważne, na ponad 80% kosztów inwestycji Zarząd Powiatu pozyskał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2023 roku:

  • przebudowa 2-kilometrowego odcinka ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim – ponad 13 mln zł,
  • przebudowa 5-kilometrowego ul. Karola Miarki w Pszowie oraz ul. 3 Maja w Syryni – ponad 16 mln zł,
  • przebudowa prawie 2-kilometrowego odcinka ul. Raciborskiej w Bełsznicy i w Rogowie – blisko 9 mln zł.

To był rok przepełniony robotami na drogach. Wiem, że każdy remont powoduje uciążliwości dla mieszkańców, dlatego jestem im niezwykle wdzięczny za cierpliwość na drogach. Środki, które pozyskaliśmy, są rekordowe. Jeszcze nigdy w historii powiatu w ciągu roku nie wydaliśmy na inwestycje drogowe ponad 37 milionów złotych. To wielki sukces i powód do dumy. Szczególnie, że do wartych 42 mln zł inwestycji my – jako powiat, dołożyliśmy niespełna 7 mln zł. Resztę stanowiły środki zewnętrzne. Mówiąc obrazowo, na każde wydane 100 zł na inwestycje drogowe, 78 zł pozyskaliśmy z zewnątrz – mówi starosta wodzisławski Leszek Bizoń.

Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim

W ramach inwestycji przebudowany został ponad dwukilometrowy odcinek od skrzyżowania z ul. Jastrzębską (droga wojewódzka) do skrzyżowania z ul. Mszańską, Turską i Skrzyszowską (tzw. skrzyżowanie pięciu dróg). Zadanie obejmowało również modernizację chodników i poboczy, budowę odwodnienia drogi, budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Odrodzenia do ulicy Jastrzębskiej, a także przebudowę skrzyżowań z ul. Teligi i Piaskową, ul. Batalionów Chłopskich i ul. Odrodzenia.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 13 milionów złotych. Znaczna część zadania została sfinansowana ze środków zewnętrznych. Na tę inwestycję Zarząd Powiatu pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych, tj. ponad siedem milionów złotych. Pozostałą część inwestycji współfinansowali wspólnie Powiat Wodzisławski i Miasto Wodzisław Śląski.

Karola Miarki w Pszowie oraz ul. 3 Maja w Syryni

Kompleksowa modernizacja drogi powiatowej 5036S, czyli ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni obejmowała przebudowę prawie pięciu kilometrów drogi, wymianę nawierzchni jezdni oraz częściową wymianę podbudowy, budowę kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających, przebudowę chodników i poboczy oraz wprowadzenie nowego oznakowania.

Wartość robot budowlanych wyniosła ponad 16 mln zł. Znaczna część kosztów, ponad 14 mln zł, została pokryta z pozyskanej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałą część współfinansowały Powiat Wodzisławski, Miasto Pszów i Gmina Lubomia. Inwestycja została zakończona niemal rok przed planowanym końcem robót.

Raciborska w Bełsznicy i w Rogowie

Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej przy drodze. Wyremontowany został niemal dwukilometrowy odcinek aż do skrzyżowania z ul. Sportową w Rogowie.

Inwestycja pochłonęła blisko 9 mln zł. Władze powiatu na remont drogi pozyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4,5 mln zł. Resztę dopłaciły po połowie z własnych budżetów Powiat Wodzisławski oraz Gmina Gorzyce.

W planach kolejne inwestycje

W zeszłym roku podpisane zostały umowy na remonty i przebudowy dróg: ul. 1 Maja w Mszanie, ul. Głożyńskiej w Radlinie, ul. Powstańców Śląskich w Syryni, ul. Rymera w Radlinie.

Przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie

Zakres inwestycji to odcinek ul. 1 Maja w Mszanie o długości  2,390 km (od skrzyżowania z ul. Skrzyszowską do obiektu mostowego nad autostradą A1) i obejmuje przebudowę jezdni – od skrzyżowania z ul. Skrzyszowską do obiektu mostowego nad autostradą A1, przebudowę i budowę chodników, budowę pobocza gruntowego, przebudowę zjazdów, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowę zatok autobusowych, budowę/przebudowę odwodnienia drogi w tym budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę/wymianę istniejących przepustów, przebudowę/odtworzenie rowów, likwidację części rowów, zabudowę elementów umocnienia skarp oraz budowę muru oporowego, zabudowę urządzeń ochronnych – barier/ekranów chroniących budynki, zabudowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowę kolidującej infrastruktury, budowę kanału technologicznego.

Wartość inwestycji wyniesie ponad 22 mln zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Prace mają się zakończyć do końca września 2026 roku.

Przebudowa ul. Głożyńskiej w Radlinie

W ramach zadania zaplanowano  przebudowę drogi od skrzyżowania z ul. J. Rymera do skrzyżowania z ul. M. Strzody na ogólnej długości 392 m. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę drogi, budowę chodnika, budowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej, przebudowę sieci energetycznej.

Koszt inwestycji to ok. 3,5 mln zł. Niemal połowę będzie stanowić dotacja z funduszu rozwoju dróg. Resztę sfinansują ze swoich budżetów po połowie Powiat Wodzisławski i Miasto Radlin. Wykonawca ma czas na wykonanie inwestycji do października 2024 r.

Remont ul. Powstańców Śląskich w Syryni

W ramach zadania planowana jest wymiana nawierzchni jezdni i chodnika o długości 835 m na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Bukowską (DW 936) do rejonu Szkoły Podstawowej im. Romana Dworczaka i dr Anny Wróbel w Syryni, posesji nr 26.

Wartość inwestycji wyniesie ponad 1,5 mln zł, z czego 55% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą część kwoty dołożą ze swoich budżetów Powiat Wodzisławski oraz Gmina Lubomia. Termin zakończenia zadania to październik 2024 roku.

Remont ul. Rymera w Radlinie

W ramach zadania planowana jest wymiana nawierzchni chodnika i jezdni o długości ponad 800 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrobrego do posesji nr 243. W ten sposób cała ulica Rymera zostanie wyremontowana (po wcześniejszych inwestycjach z lat 2019 i 2021). To jeden z głównych ciągów komunikacyjnych w mieście.

Wartość inwestycji wyniesie ponad 1,5 mln zł, z czego 55 % stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Drugą połowę dołożyli ze swoich budżetów Powiat Wodzisławski oraz Miasto Radlin.

Kolejne środki pozyskane

Zarząd Powiatu pozyskał także środki na przebudowę ul. 1 Maja w Gołkowicach (przewidywany koszt 9,5 mln zł, pozyskana dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 5 mln zł) oraz przebudowę ul. Stawowej i ul. Ligoty Tworkowskiej w gminie Lubomia (przewidywany koszt 4,8 mln zł, pozyskana dotacja z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych-PGR w kwocie ponad 4,7 mln zł).

O inwestycjach drogowych starosta wodzisławski mówił również na antenie Radio Vanessa – otwiera się w nowym oknie.