POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w „Perle”

10 października, jak co roku, obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony w celu zwrócenia szczególnej uwagi na zagadnienia związane m.in. z dbaniem o zdrowie psychiczne, walką z wykluczeniem osób cierpiących na choroby psychiczne, a także potrzebą wprowadzenia zmian w opiece medycznej. Z tej okazji Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Perła” od wielu lat organizował Dni Otwarte dla mieszkańców powiatu. W tym roku z powodu epidemii covid-19 działania Ośrodka skupią się na jego podopiecznych i ich rodzinach, a także służbach społecznych.

zaburzenia psychiczne wypalenie choroba

Hasłem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest „Ruch na rzecz zdrowia psychicznego: inwestujmy”. Ruch bowiem wyzwala w organizmie hormony, które są odpowiedzialne za lepszą koncentrację, poczucie szczęścia i kreatywność. Wszystko to natomiast hamuje rozwój stanów depresyjnych i fobicznych oraz niweluje lęki, co w okresie epidemii nabiera szczególnego znaczenia.

Zgodnie z tegorocznym motywem przewodnim uczestnicy zajęć realizowanych w „Perle” wezmą udział w warsztacie pt. „Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne”, a także w pieszych wycieczkach z wykorzystaniem kijków nordic walking oraz zawodach sportowych.

Zaplanowano też warsztat artystyczny, który ma zachęcić zwłaszcza osoby mające problem z wyrażaniem swoich lęków, aby zrobiły to poprzez sztukę, przelewając swoje przeżycia na papier i w ten sposób rozładowując swoje napięcia i emocje. W trakcie tych warsztatów uczestnicy poznają nowe techniki plastyczne, zdobywając narzędzia oraz inspiracje do tworzenia.

Obecnie wiele osób doświadcza uczucia niepokoju, który jest spowodowany izolacją społeczną, obawą przed zakażeniem, czy też utratą członków rodziny. Wiele osób straciło lub jest zagrożonych utratą pracy, a co za tym idzie źródeł utrzymania. W związku z powyższym wśród naszego społeczeństwa dochodzi do zachwiania poczucia bezpieczeństwa, wzrostu lęku i destabilizacji życiowej, co powoduje wzrost zachowań na depresje i choroby somatyczne. Ważne jest zatem abyśmy jako pracownicy służb społecznych potrafili reagować na pojawiające się wśród naszych podopiecznych zaburzenia zachowania – tłumaczy dyrektor ośrodka Karolina Końka.

Z tego powodu terapeuci „Perły”, wychodząc naprzeciw istniejącej sytuacji, przeprowadzą dla pracowników służb społecznych naszego powiatu panel dyskusyjny w formie online pt. „Wpływ epidemii COVID-19 na zdrowie psychiczne podopiecznych pomocy społecznej”.

Plakat z okazji Tygodnia Zdrowia Psychicznego