Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Starosta powołał komisję bezpieczeństwa i porządku - Powiat Wodzisławski

Starosta powołał komisję bezpieczeństwa i porządku

Opiniowanie prac policji i innych powiatowych służb inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego to jedno z głównych zadań komisji bezpieczeństwa i porządku.

Wykonując zwierzchnictwo nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami starosta korzysta z pomocy ciała doradczego: komisji bezpieczeństwa i porządku. Podstawę jej tworzenia i działania stanowią przepisy art. 38a – 38c ustawy o samorządzie powiatowym.
Zgodnie z treścią tych przepisów do zadań komisji należy  m.in. dokonywanie oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli czy opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Skład komisji bezpieczeństwa i porządku
Pracy komisji przewodniczy Starosta Tadeusz Skatuła. Swoich reprezentantów ma też Rada Powiatu. Są nimi radni Grzegorz Kamiński i Adam Krzyżak. Ponadto w skład wchodzą: Marek Misiura, Piotr Oślizło, Mieczysław Kieca –  członkowie powołani przez Starostę oraz Mirosław Pietyra i Adam Kołodziej – delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji. W pracach komisji uczestniczy również prokurator Witold Janiec.

Kadencja komisji trwa trzy lata.