Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Rzecznik Konsumentów podsumował kolejny rok pracy - Powiat Wodzisławski

Rzecznik Konsumentów podsumował kolejny rok pracy

Mieszkańcy powiatu coraz częściej korzystają z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów i jego biura. W 2010 roku konsumenci zgłaszali się po pomoc lub poradę aż 2379 razy, głównie w sprawach dotyczących usług remontowo-budowlanych, telekomunikacyjnych, motoryzacyjnych, a także wadliwego sprzętu RTV i AGD, obuwia czy zawierania umów na odległość.

Z bezpłatnej możliwości zasięgnięcia porady u Rzecznika Praw Konsumenta z roku na rok korzysta coraz więcej osób. W dobie Internetu, silnego oddziaływania reklam nietrudno dokonać niewłaściwego zakupu, czy wplątać się w sprzedażowe zasadzki.

W 2010 r., do  Biura Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Wodzisławiu Śl., większość problemów konsumenci zgłaszali telefonicznie lub osobiście, choć coraz częściej sprawy zgłaszane są także drogą elektroniczną. Najczęściej po pomoc lub poradę zgłaszali się mieszkańcy Wodzisławia Śl (636 razy),  następnie Rydułtów (251 razy), Radlina (244 razy), Gorzyc(238 razy), Pszowa (208 razy), Godowa (171 raz), Mszany (133 razy), Lubomi (121). Najrzadziej z pomocy Rzecznika korzystali mieszkańcy gminy Marklowice (113 razy). Po poradę zgłaszali się również mieszkańcy spoza gmin wchodzących w skład powiatu wodzisławskiego.

Porady w 2010 r. najczęściej dotyczyły usług remontowo – budowlanych często związanych z opóźnieniami w zakończeniu prac budowlanych. Duża ilość porad dotyczyła również usług telekomunikacyjnych związanych z zanikiem zasięgu sieci telefonów komórkowych, przerw w działaniach telefonów stacjonarnych i komórkowych, a także usług z nieprawidłowym działaniem Internetu. Konsumenci pytali o możliwość i formę składania reklamacji czy możliwość rozwiązania umowy przed terminem jej obowiązywania bez obowiązku ponoszenia kary umownej. Konsumenci zgłaszali również problem związany z brakiem zasięgu sieci telefonii komórkowych, który wiąże się z przygranicznym charakterem powiatu. W konsekwencji czego w miejscowościach naszego powiatu graniczących z Czechami występuje często zanik sygnału sieci lub pojawia się sieć zagraniczna. Niestety działania rzecznika w tym zakresie są ograniczone, gdyż poszerzenie zasięgu zależy od samych operatorów.

Jeżeli chodzi o umowy sprzedaży to w 2010 roku największa ilość porad dotyczyła reklamacji obuwia. Rzecznik udzielał informacji o możliwości składnia reklamacji do dwóch lat od momentu zakupu towaru. Znaczna ilość porad była negatywna z powodu przedawnienia roszczeń tj. po przekroczeniu terminu odpowiedzialności sprzedawcy.

Stale utrzymuje się ilość zgłaszanych reklamacji sprzętu RTV i AGD, które często dotyczą odmowy wykonania napraw gwarancyjnych przez serwisy z powodu usterek nieobjętych gwarancją np. zawilgocenie sprzętu, uszkodzeń mechanicznych itp. Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego konsument powinien udowodnić wtedy, że nie wywołał kwestionowanej wady lub, że taka wada nie istnieje, co w praktyce bywa bardzo trudne.

Dość często problemem okazywały się także umowy zawierane przez konsumentów poza lokalem przedsiębiorstwa ( np. na tak zwanych pokazach) lub na odległość (przez Internet). W takich przypadkach konsumenci proszą o analizę treści umów oraz wniosków kredytowych oraz o pomoc w napisaniu pism z odstąpieniem od takich umów.

W niektórych sprawach Rzecznik zmuszony był pisemnie interweniować u przedsiębiorców, kierując zapytania, przedstawiając aktualne przepisy prawne. Rzecznik występując do przedsiębiorcy jest jedynie mediatorem i nie może zmusić go do uznania reklamacji. Rzecznik posiada kompetencje doradcze i procesowe, nie posiada natomiast kompetencji kontrolnych ani władczych.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 a, pok.326 , tel.: (32) 453 99 62
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek, wtorek  9:30 – 15:30
•    środa -biuro nie przyjmuje stron
•    czwartek, piątek  9:30 – 15:30