Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Dni Promocji Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu wodzisławskiego - Powiat Wodzisławski

Dni Promocji Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu wodzisławskiego

Od 7 kwietnia w ramach projektu „Świadomy obywatel”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na terenie powiatu wodzisławskiego rozpoczną się Dni Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. W ramach spotkań w poszczególnych miastach i gminach powiatu wodzisławskiego będzie można bezpłatnie uzyskać poradę prawną, wysłuchać prelekcji nt. zagadnień prawnych, dowiedzieć się więcej na temat Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbędzie się 7 kwietnia 2011r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalanych Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Skalnej 1. W tym samym miejscu odbędzie się kolejne spotkanie 15 kwietnia 2011r. o godz. 10.30 i będzie przeznaczone dla uczniów ZSP.  Trzecie spotkanie  odbędzie się 20 kwietnia 2011r. o godz. 10.30 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalanych Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej 30.

—————————————————————————————————

Projekt „Świadomy obywatel” jest realizowany wspólnie przez Towarzystwo Miłośników Rydułtów oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim od października 2010r. Celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie na terenie powiatu wodzisławskiego Biur Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich.

Biura znajdują się:
1) w Rydułtowach w siedzibie Towarzystwa Miłośników Rydułtów przy ul. R. Traugutta 289, nr tel. 32/ 414 00 66,
2) w  Wodzisławiu  Śląskim  w  siedzibie  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie przy ul.Wałowej 30, nr tel. 32/ 455 60 59,
3) w Gorzycach w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Raciborskiej 27. nr tel. 32/ 451 16 71.

Zakres usług świadczonych przez BBPPO:
1) Udzielanie informacji o przysługujących obywatelom uprawnieniach oraz możliwościach uzyskania wsparcia w zakresie:
•    prawa pracy (ochrona praw pracowniczych, ochrona stosunku pracy),
•    prawa rodzinnego (m.in. separacja, rozwód, alimenty),
•    prawa cywilnego (umowy cywilnoprawne, sprawy spadkowe itp.),
•    ubezpieczeń społecznych (prawo do emerytury, renty),
•    przepisów dot. pomocy społecznej oraz świadczeń społecznych,
•    prawa administracyjnego.
2) Wskazanie   obowiązującego   w   danej   sprawie   trybu   postępowania i środków odwoławczych.

Bura Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich świadczą usługi dla wszystkich mieszkańców powiatu wodzisławskiego, ze szczególnym uwzględnieniem:
•    bezrobotnych oraz beneficjentów pomocy społecznej,
•    osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
•    zagrożonych wykluczeniem społecznym,
•    samotnie wychowujących dzieci,
•    emerytów i rencistów.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2013r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.4. – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Podziałanie 5.4.2. – Rozwój dialogu obywatelskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.swiadomy-obywatel.pl