Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Skrzyżowanie w Gorzyczkach z nową sygnalizacją - Powiat Wodzisławski

Skrzyżowanie w Gorzyczkach z nową sygnalizacją

24 maja uruchomiona została nowa sygnalizacja świetlna obsługująca ruch na skrzyżowaniu ulic: Raciborska – Wiejska – Kopalniana w Gorzyczkach. Dzięki inwestycji, obejmującej swym zasięgiem wszystkie wloty skrzyżowania, podniesiony został poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniu.

Droga, przejście dla pieszych, sygnalizacja świetlna z czerwonym światłem.

Skrzyżowanie ulic: Raciborska – Wiejska – Kopalnia w Gorzyczkach jest skrzyżowaniem czterowlotowym. Ulica Raciborska stanowi zaś główny ciąg drogi powiatowej nr 5037S prowadząc ruch pojazdów od DK 78 w Gorzycach w kierunku Jastrzębia-Zdroju, przebiegając m.in. przez Gorzyczki, Łaziska, Godów i Gołkowice. Pomimo stosunkowo niedużego natężenia ruchu pojazdów na drodze głównej, wyjazd z wlotów bocznych był utrudniony. Wynikało to przede wszystkim z ograniczonych warunków widoczności (zwłaszcza na wlocie ul. Kopalnianej) i dodatkowo położeniu ul. Raciborskiej w łuku poziomym. Ponadto na tym odcinku ul. Raciborska przebiega przez teren o dość luźnej zabudowie mieszkaniowej, co często prowokuje kierowców do szybszej jazdy niż dozwolone limity. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem zaprojektowano demontaż istniejącej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych oraz budowę nowej sygnalizacji świetlnej. Założono zastosowanie sygnalizacji świetlnej acyklicznej z systemem detekcji obejmującym wszystkie relacje ruchowe. Przeprowadzono również korekty geometrii skrzyżowania wynikające ze zmiany przebiegu ciągów pieszych i rowerowych oraz z konieczności prawidłowego posadowienie konstrukcji wsporczych sygnalizacji. Warto dodać, iż w celu usprawnienia ruchu rowerowego przed przejazdem rowerowym zastosowano pętle indukcyjne, które w sposób niezależny zgłaszają obecność rowerzysty bez konieczności użycia przycisku.

Zadanie przebudowy sygnalizacji świetlnej zostało sfinansowane przez firmę budującą centrum logistyczne w Gorzyczkach.