Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Główna ulica w Mszanie do przebudowy - Powiat Wodzisławski

Główna ulica w Mszanie do przebudowy

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. podpisano umowę w sprawie przebudowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” ul. 1 Maja w Mszanie. W obecności senator Ewy Gawędy, wójta Mszany Mirosława Szymanka, a także Tomasza Wójcika dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg umowę w imieniu Powiatu podpisali starosta Leszek Bizoń i wicestarosta Tadeusz Skatuła.

Podpisanie umowy na przebudowę ul. 1 Maja

Koszt przedsięwzięcia to 22,6 mln zł, a termin realizacji: najpóźniej do końca września 2026 r. Wykonawcą inwestycji zostało wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z Raciborza.

Na zadanie Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przy wsparciu parlamentarzystów pozyskał dofinansowanie w kwocie 18,8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Było to najwyższe dofinansowanie dla powiatu ziemskiego w województwie śląskim przyznane w drugim naborze.

Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wykonawca najpierw będzie musiał opracować dokumentację projektową, a następnie wykonać roboty budowlane na odcinku drogi o długości 2,4 km.

Celem planowanej przebudowy jest poprawa stanu technicznego drogi, dostosowanie do obowiązujących norm, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu (w tym pieszych), a także uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w rejonie drogi. Zgodnie z podpisaną umową przebudową zostanie objęty odcinek od skrzyżowania z ul. Skrzyszowską do wiaduktu nad autostradą A1.

Początkowo władze powiatu planowały przebudowę całej ul. 1 Maja o długości ok. 3,2km. Na przeszkodzie stanęły jednak zbyt wysokie koszty przedsięwzięcia i kryzys finansowy w samorządach. Po konsultacjach zdecydowano zatem o ograniczeniu zakresu inwestycji tak, aby koszt był dla lokalnych budżetów do udźwignięcia.

W ramach inwestycji planowana jest: przebudowa jezdni, skrzyżowań, zjazdów, zatok autobusowych, przebudowa i budowa chodników, pobocza gruntowego, odwodnienia drogi, wzmocnienie skarp i budowa murów oporowych, a także instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Satysfakcji z podpisania umowy nie ukrywa starosta Leszek Bizoń:

Przede wszystkim cieszę się z pozyskania tak ogromnej kwoty dofinansowania na realizację tego zadania ze środków zewnętrznych, a także, że po perturbacjach z wyłonieniem wykonawcy w pierwszym przetargu w drugim przetargu udało nam się wyłonić wykonawcę , podpisać umowę i rozpocząć realizację długo oczekiwanego remontu ul. 1 Maja w Mszanie.