Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Komunikat personalny - Powiat Wodzisławski

Komunikat personalny

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu 24 maja odwołał ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Grzegorza Strzebińczyka. Obowiązki szefa Centrum pełnić będzie dotychczasowa wicedyrektor PCPR Aleksandra Witoszek.

Logo powiatu wodzisławskiego

Decyzja Zarządu Powiatu Wodzisławskiego wynika z rezygnacji ze stanowiska złożonej przez Grzegorza Strzebińczyka po zapoznaniu się z informacją o wszczęciu przez Wojewodę Śląskiego postępowania nadzorczego w sprawie jego zatrudnienia na stanowisku dyrektora PCPR w Wodzisławiu Śl. Ma to związek z wątpliwościami interpretacyjnymi w zakresie ustawowych wymogów, jakie osoba kierująca powiatowym centrum pomocy rodzinie powinna spełniać.

Zarząd postanowił, iż na mocy odrębnego porozumienia dotychczasowy dyrektor zostanie przeniesiony na inne stanowisko. Równocześnie Zarząd Powiatu zdecydował, że czasowo powierzy pełnienie obowiązków dyrektora PCPR wicedyrektor Centrum Aleksandrze Witoszek.