POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XV Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 23 lutego w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a. Początek obrad o godzinie 13:30.

Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 23 lutego 2012 roku:
1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Powiatu.
4.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XIV sesji.
5.     Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zadania Powiatu Wodzisławskiego w zakresie:
a)  infrastruktury drogowej realizowane w roku  2011 przez  Powiatowy Zarząd Dróg,
b)  utrzymania powiatowych obiektów stanowiących mienie Powiatu realizowane w roku 2011  przez Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami.
7.     Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)    wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” zlokalizowanych w Budynku Administracji, Budynku Kuchni oraz w Przychodni Rejonowo –  Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ulicy Plebiscytowej 47,
b)    wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego,
c)    ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu terytorialnego,
d)    zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami.
8.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.
9.     Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10.    Wnioski i oświadczenia radnych.
11.    Informacje bieżące.
12.    Zamknięcie obrad XV sesji.