Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Powiatowy Inspektorat Weterynarii - Powiat Wodzisławski

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii: Wojciech Białoń

Adres:

Ważniejsze zadania:

  1. Zapobieganie i zwalczanie chorób zwierząt objętych obowiązkiem zgłaszania i zwalczania,
  2. Prowadzenie nadzoru weterynaryjnego nad miejscami gromadzenia zwierząt, wytwórniami i mieszalniami pasz produkowanych w sposób przemysłowy, nad miejscami leczenia zwierząt, nad miejscami przygotowania zwierząt do eksportu i miejscami kwarantanny,
  3. Organizowanie i nadzorowanie rejestracji zgłaszanych chorób zwierzęcych, prowadzenie dochodzeń przeciwzootycznych i podejmowanie działań mających na celu zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,
  4. Przeprowadzanie badań zwierząt rzeźnych i mięsa oraz prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów weterynaryjnych w produkcji, składowaniu i obrocie środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego,
  5. Prowadzenie nadzoru nad importem i eksportem zwierząt, mięsa, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz i surowców paszowych,
  6. Prowadzenie odkażania w ogniskach zakaźnych chorób zwierzęcych, miejscach postoju i spędów zwierząt, zakładach produkcyjnych, środkach transportu służących do przewozu zwierząt oraz innych wymagających odkażania obiektach.