Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Policja i Straż Pożarna - Powiat Wodzisławski

Policja i Straż Pożarna

 

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

p.o. Komendanta Powiatowego Policji: mł. insp. Dariusz Zajda

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji: nadkom. Adam Marekwica

 

www.wodzislaw.slaska.policja.gov.pl

Adres:

Komisariat Policji w Gorzycach (z siedzibą w Rogowie)

Komisariat Policji w Rydułtowach

Komisariat Policji w Pszowie

Komisariat Policji w Radlinie

Posterunek Policji w Godowie

Dzielnicowi Policji – PRZEJDŹ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej: bryg. mgr inż. Marek Misiura

Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej: st. bryg. mgr inż. Rafał Adamczyk

Adres:

 • 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 68
 • tel. 32 453 93 91,
 • tel. alarmowy 998, 112
 • www.straz.wodzislaw.pl

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Wodzisławiu Śl.

 • 44-300 Wodzisław Śl., ul. Pszowska 68
 • tel. 32 453 93 93
 • PRZEJDŹ

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Rydułtowach

 • 44-280 Rydułtowy, ul. Traugutta 270
 • tel. 32 457-80-88
 • PRZEJDŹ

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Adres:

 • 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 68
 • tel. 32 453 93 93
 • całodobowy dyżur pracownika Starostwa Powiatowego – 693 506 033
 • e-mail: pczk-wodzislaw@katowice.uw.gov.pl