Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ruszył nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - Powiat Wodzisławski

Ruszył nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do kolejnej edycji programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Celem programu jest możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, a także wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji /dietetyki. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej.

PCPR opieka wytchnieniowa

Adresaci:

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także orzeczeniami równoważnymi, z terenu powiatu wodzisławskiego.

Zasady realizacji:

W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

 1. Ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną;
 2. Wymaga wysokiego poziomu wsparcia;
 3. Stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

O zakwalifikowaniu do programu będzie decydowała:

 1. Sytuacja życiowa uczestników programu;
 2. Stan zdrowia – liczba punktów w skali FIM – wynik od 18 do 75 punktów uprawnia do pierwszeństwa w korzystaniu z usług specjalistycznego poradnictwa. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności;
 3. Kolejność zgłoszeń.

Limit godzin dostępny w ramach specjalistycznych usług wynosi 20 godzin na osobę realizowanych w całym okresie udziału w Programie. Program realizowany jest od czerwca
do grudnia 2021 r.

Nabór wniosków:

Nabór wniosków  do programu  „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” prowadzony jest od 25 maja 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc.

Kompletne wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: pcpr_wodz@poczta.onet.pl

Wnioskodawca składa:

 1. Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia do Programu,
 2. Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia,
 3. Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny (Skala FIM) – kartę uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka,
 4. Klauzulę RODO,
 5. Kopię aktualnego orzeczenia.

Druki do pobrania poniżej.

Osoby do kontaktu: Izabela Mitko, Jolanta Podleśny.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 455 14 30, wew. 38 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dokumenty wraz z załącznikami:

Całkowita wartość projektu w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 15.300,00 zł.