Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa - Powiat Wodzisławski

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

Dziś w naszym powiecie rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Jej celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej. W tym roku kwalifikacji wojskowej podlega około 800 mieszkańców powiatu wodzisławskiego. Z Powiatową Komisją Lekarską spotkał się starosta Leszek Bizoń oraz szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku ppłk Andrzej Kuc.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 2005 r.,
  2. mężczyźni urodzeni w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. Co ciekawe, w tym roku przez Powiatową Komisją Lekarską stawić się musi też ponad 60 pań.

Wezwani mogą zostać też ochotnicy

Wezwane mogą być również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej (jednak wyłącznie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60. rok życia), jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Co zabrać?

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wszelką dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową/zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla obszaru powiatu wodzisławskiego będzie prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00, w Wodzisławiu Śląskim. przy ul. św. Wawrzyńca 1 (dzielnica Wilchwy). Kwalifikacja wojskowa na terenie naszego powiatu rozpocznie się 19 lutego i potrwa do 25 marca 2024 r.