Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Strefa Aktywnego Seniora - Powiat Wodzisławski

Strefa Aktywnego Seniora

Przypominamy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim działa Strefa Aktywnego Seniora. Strefa adresowana jest do emerytów, rencistów i innych osób, które z racji wieku lub pobieranych świadczeń pozostają bierne zawodowo.

Kobieta i mężczyzna spacerują, na dole grafiki napis z nazwą strefy

Strefa Aktywnego Seniora to alternatywa dla pracodawców i szansa na wykorzystanie potencjału zawodowego osób pozostających poza rynkiem pracy. Łączy ona oczekiwania dwóch stron – pracodawców, którzy poszukują pracowników i posiadają wolne miejsca pracy oraz seniorów, którzy nadal chcą pozostać aktywni na rynku pracy. Usługa polega na:

  • wsparciu doradcy zawodowego,
  • pomocy w przygotowaniu profesjonalnego CV,
  • przedstawieniu ofert pracy i kontakcie z pracodawcami.

W latach 2020-2023 z usług skorzystało ponad 190 osób.