Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Razem znaczy lepiej - Powiat Wodzisławski

Razem znaczy lepiej

Poprawa jakości współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w powiecie wodzisławskim to główny cel projektu „Razem znaczy lepiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W czwartek, 6 marca, odbyła się konferencja otwierająca projekt, w której udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz zaproszeni goście.

Konferencję w imieniu starosty Tadeusza Skatuły otworzyła Grażyna Durczok – Sekretarz Powiatu Wodzisławskiego, która zwróciła uwagę na to, że obecnie znajdujemy się w okresie przygotowania nowej strategii rozwoju powiatu i dlatego poprzez udział przedstawicieli organizacji w projekcie zamierzamy dokonać diagnozy potrzeb, upowszechnić metody prowadzenia konsultacji poprzez wykorzystanie portalu do konsultacji, a także wspólnie przygotować wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Następnie założenia projektu zaprezentowała Martyna Piechoczek – Koordynator Projektu ze strony Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. Omówiła drogę do osiągnięcia celu projektu, która będzie prowadziła przez zawiązanie formalnego partnerstwa pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a organizacjami i udział przedstawicieli NGO w warsztatach oraz spotkaniach, podczas których prowadzone będą wspólne prace nad dokumentami strategicznymi i planistycznymi – strategią rozwoju powiatu i wieloletnim programem dla organizacji pozarządowych.

Podczas konferencji Piotr Masłowski – Prezes CRIS przedstawił również model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, który powstał w wyniku realizacji projektu systemowego pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpra¬cy”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatni prelegent, Piotr Drygała z Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przedstawił prezentację dotyczącą systemowego podejścia do współpracy na przykładzie Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej.