Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Projekt pt. „Zdrowie i pomoc społeczna w Polsce i Niemczech: pomiędzy profesjonalizacją i instytucjonalizacją” - Powiat Wodzisławski

Projekt pt. „Zdrowie i pomoc społeczna w Polsce i Niemczech: pomiędzy profesjonalizacją i instytucjonalizacją”

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim otrzymało dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu pt. „Zdrowie i pomoc społeczna w Polsce i Niemczech: pomiędzy profesjonalizacją i instytucjonalizacją”.

Projekt ma na celu efektywną wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami Powiatu Wodzisławskiego i Powiatu Recklinghausen w  zakresie metod i form wsparcia społecznego. W ramach projektu odbędą się:
1.    Wizyty studyjne i dyskusje panelowe w jednostkach pomocy społecznej na terenie powiatu wodzisławskiego: w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Perła w Wodzisławiu Śl., Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl., Domu Pomocy Społecznej Sióstr Zgromadzenia Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śl., Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.,  Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl. (22 – 23.11.2011r.).
2.    Wizyty studyjne w Powiatowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu  Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (24.11.2011r.).
3.    Wizyta studyjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego. Na terenie szkoły wystawcy zaprezentują stoiska związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia (25.11.2011r.).
Ponadto, zostanie przeprowadzona akcja krwiodawstwa – w dniu 22.11.2011r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalanych Nr 1 w Rydułtowach,  a w dniu 28.11.2011r. w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit