Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Zasady stosowania. Księga znaku - Powiat Wodzisławski

Zasady stosowania. Księga znaku

 

Logo Powiatu Wodzisławskiego stanowi element identyfikacji wizualnej Powiatu. Znak graficzny (logo) umieszczany jest na materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Powiat Wodzisławski oraz podległe mu jednostki.

Logo Powiatu Wodzisławskiego jest używane m.in. na:

  • broszurach, ulotkach, plakatach, banerach
  • materiałach audiowizualnych i multimedialnych,
  • ogłoszeniach, zaproszeniach,
  • materiałach prasowych,
  • gadżetach i materiałach promocyjnych.

Zalecane jest stosowanie logo również we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych. Szczególnie dotyczy to realizowanych zadań publicznych wspieranych ze środków budżetu Powiatu Wodzisławskiego oraz przedsięwzięć i projektów, nad którymi Starosta Wodzisławski objął honorowy patronat.

Logo udostępniane jest bezpłatnie. Jego stosowanie musi być zgodne z wzorem.

Wzór:
Logo składa się z logotypu (napisu) „POWIAT WODZISŁAWSKI” oraz sygnetu (znaku graficznego). Układ oraz wzajemne proporcje logotypu i znaku zostały starannie dopasowane i nie należy ich zmieniać.
Sygnet znaku w formie stylizowanego kwiatu, łączy heraldyczne elementy obecne w herbie Powiatu: głowę orła śląskiego oraz kwiat róży, symbolizując ideę kwitnącego miejsca.

Wersją podstawową znaku jest forma pionowa. Forma pozioma jest wersją uzupełniającą. W zależności od zastosowań kompozycyjnych oraz wielkościowych, możliwe jest stosowanie znaku w różnych układach liternictwa.
Pole podstawowe wyznacza wolną przestrzeń wokół logo, określa obszar, w którym nie może być obecny żaden inny obiekt, zarówno graficzny, jak i tekstowy.

Dopuszczalne jest umieszczanie znaku zarówno na jasnych jak i ciemnych tłach jednobarwnych oraz na tłach o dużej jednorodności, zapewniających właściwy kontrast. Na tle barwnym, które będzie stanowić mały kontrast kolorystyczny, należy umieszczać znak z aktywnym białym obrysem. W przypadku tła niejednorodnego lub o intensywnej kolorystyce należy używać znaku z aktywnym (białym) polem ochronnym.

Niedozwolone użytkowanie:

  • Nie należy zmieniać kolorystyki znaku
  • Nie należy dokonywać deformacji znaku
  • Nie należy zmieniać układu oraz zaburzać określonych proporcji wielkościowych sygnetu i logotypu
  • Nie należy stosować znaku bez zachowania pola ochronnego w szczególności bezpośrednio w tłach niejednolitych i zbyt agresywnych kolorystycznie
  • Nie należy zmieniać typografii w znaku
Kolor CMYK PANTONE RGB
żółty C – 0%, M – 30%, Y – 100%, K – 0% P 130 #ffcc00
niebieski C – 90%, M – 11%, Y – 0%, K – 0% P 2995 #0099ff

„Księga znaku” – podręcznik/zasady stosowania – zobacz